Ovaj sajt je namenjen isključivo punoletnim osobama koje konzumiraju duvanske proizvode.

Imam više od 18 godina Imam manje od 18 godina

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše iskustvo korišćenja. Za više informacija o kolačićima i njihovoj upotrebi, molimo pogledajte politiku korišćenja kolačića. Saznaj više

Kontakt

Polisa o privatnosti

British American Tobacco (u daljem tekstu “BAT” ili “Kompanija”) kao rukovalac podataka o ličnosti, zeli da Vas informise u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
U vezi sa ciljevima i metodama obrade podataka o ličnosti korisnika:

  • Tip/vrsta prikupljenih podataka o korisniku,
  • Pristanak,
  • Priroda i svrha obrade podataka o ličnosti,
  • Period čuvanja prikupljenih podataka,
  • Prenos podataka trećim licima,
  • Prava zainteresovanih lica – kako nas kontaktirati,
  • Naša politika o upotrebi kolačića (cokies).

Vrsta prikupljenih podataka o ličnosti korisnika

Prikupljamo sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, elektronska adresa, broj telefona, poštanski broj, kao i podatke koje dajete tokom upitnika o istraživanju.
Prikupljamo podatke o ličnosti koje korisnik ostavlja u momentu:

  • Kada se prijavi na naš newsletter,
  • Razmeni komunikaciju sa nama

Pristanak

Prenos (deljenje) informacija o privatnosti, navedenih u prethodnom paragrafu nije obavezno. Međutim, ukoliko se prenos ovakvih informacija izostavi, besplatna proba uređaja i slanje informacija kroz newsletter će biti onemogućeno (ukoliko bude zatraženo). Nedostatak pristanka korisnika za profilisanje nas sprečava da poboljšamo našu komercijalnu ponudu i da šaljemo personalizovena komercijalne ponude (komunikaciju) koje su usmerene na proizvode i proizvode od interesa.

Priroda i svrha obrade podataka o ličnosti

Lični podaci korisnika (ime, prezime, elektronska adresa, broj telefona, poštanski broj, i podaci koji ste dali tokom upitnika o istraživanju) se upotrebljavaju u skladu sa principima nužde, zakonitosti, ispravnosti, proporcionalnosti i transparentnosti pružanja usluga korisniku, uključujući odgovore na upite generisane putem sajta.

Što se tiče gorepomenutih ciljeva, podaci o ličnosti korisnika se uglavnom obrađuju elektronskim i telematskim putem (automatska obrada podataka).

Podatke o ličnosti korisnika koristimo isključivo za:

a) Newsletter: sa potvrđenom elektronskom adresom (e-poštom), korisnik se slaže da prihvata sve ispravke i vesti vezane za komercijalne inicijative, konkurse (takmičenja) i druge oglašavajuće (reklamne) materijale kompanije BAT. Takođe, uvek uz saglasnost (pristanak) korisnika BAT će imati mogućnost da vam pošalje putem SMS-a ili Whatsapp-a povremene verzije o ponuđenim proizvodima za prodaju, vestima i specijalnim ponudama. Pored toga, detalji o kontaktima korisnika će se koristiti za obaveštenja o drugim događajima i za slanje pozivnica za takve događaje.

b) Profilisanje: u slučaju da korisnih zahteva probu uređaja (uređaj u probnom periodu), uz njegovu saglasnost će podaci biti korišćeni kako bi se analizirale njegove potrošačke navike i za istraživanje tržišta , kako bi se poboljšala komercijalna ponuda i odgovarajuće usluge, kao i slanje personalizovanih promocija i ponuda.

c) Uvek u slučaju kada korisnik uputi zahtev za probni period uređaja, korisnikovi podaci se takođe mogu koristiti za dalji kontakt, putem e-pošte, telefona, SMS-a ili Whatsapp-a, tokom trial perioda GLO uređaja (perioda probe uređaja) kako bi se utvrdilo kako protiče njegovo iskustvo, kako bi se usaglasilo oko vraćanja uređaja nakon perioda probnog korišćenja ili kako bi se dogovorilo oko eventualne uspešne kupovine novog uređaja.

Analiza ovih podataka nam omogućava da unapredimo (poboljšamo) naše usluge, omogućava nam da korisnicima šaljemo personalizovane promotivne ponude ili promotivne komunikacije, sa kojima možemo da predložimo proizvode koje korisnike interesuju.

Podaci koje korisnici dostavljaju u svrhu informisanja i za dobijanje ažuriranih vesti vezanih za komercijalne ponude (inicijative), konkurse (takmičenja), druge oglasne i promotivne sadržaje (materijale), kao i za komunikaciju sa korisnikovim inicijativama i drugim događajima, koristiće se u periodu od 24 meseca, u zavisnosti od hipoteza i zahteva korisnika, u ovom vremenskom periodu.

Podaci o ličnosti korisnika, korišćeni u svrhu profilisanja, će biti korišćeni u periodu od 12 meseci, a kasnije će biti anonimne, u zavisnosti od hipoteze i zahteva korisnika u ovom vremenskom periodu.

Podaci o ličnosti će biti korišćeni u skladu sa važećim propisima i, u svakom slučaju, kako bi njihova sigurnost i poverljivost bila garantovana, sprečiće se otkrivanje podataka ili neovlašćeno korišćenje, modifikacija ili uništenje istih.

Prenos podataka trećim licima

Kompanija koristi treća lica za određene aktivnosti obrade podataka. Treće strane koje su uključene u ove aktivnosti si pažljivo odabrane, iskusne, sposobne i pozdane i nude dovoljne garancije u vezi sa njihovim poštovanjem zakona i drugih propisa koji uređuju obradu podataka, uključujući i bezbednosni profil takvih podataka o ličnosti.

Kompanija je imenovala treća lica kao odgovorne za kontrolu podataka ili ih je u svakom slučaju izričito ovlastila za obradu podataka koja je opisana u ovoj izjavi.

Kompanija periodično verifikuje da treća lica obavljaju svoje dužnosti i da su u skladu sa merama za zaštitu podataka o ličnosti.

Na zahtev korisnika, kompanija će mu dostaviti listu obrađivača putem e-pošte.

Kompanija će vršiti prenos podataka korisnika trećim licima, kako bi se oni mogli koristiti u svrhu tržišne analize i obrade podataka, statističkih ili ciljanih, o proizvodima za prodaju, definisanju promotivnih aktivnosti ili promotivnih ponuda.

Kompanija će takođe vršiti prenos podataka korisnika, u svrhu obrade i korišćenja na autonoman način, i drugim odeljenjima/grupama/tržištima British American Tobacco grupacije, sa sedištem u drugim zemljama (lociranim u inostranstvu) kako bi se izvršila analiza i elaboracija tržišta, statistička ili ciljana, koji se odnose na proizvode koji su ponuđeni za prodaju od strane takvih trećih lica i da definišu promotivne aktivnosti ili promocije (ponude). Prenos podataka van Evropske unije će se odvijati samo u zemljama koje garantuju adekvatnu zaštitu za zainteresovane strane na osnovu odluke Evropske komisije I/ili u skladu sa odgovarajućim garancijama predviđenim u Uredbi EU 679/2019 i Kodeksa o privatnosti.

Kompanija takođe može podeliti podatke o ličnosti korisnika sa državnim organima ukoliko to zahtevaju zakoni i drugi propisi, upravne ili sudske odluke, itd.

Prava zaduženih lica – obrazac za kontakt

Prava na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:

Pravo na davanje/nedavanje pristanka za obradu

– svako fizičko lice ima pravo da rukovaocu da/neda pristanak za obradu podataka o sebi, ako rukovalac ne vrši obradu na osnovu zakonskog ovlašćenja. Fizičko lice može da da punovažan pristanak i preko punomoćnika, a može pristanak i da opozove. Da bi lice dalo pristanak, rukovalac je dužan da ga prethodno upozna o svom identitetu i svim ostalim pitanjima iz člana 15. Zakona.

Pravo na obaveštenje o obradi

- lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac potpuno i istinito obavesti o tome da li obrađuje podatke o njemu, koje i u koju svrhu i po kom pravnom osnovu i od koga ih prikuplja; u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu, ko su korisnici i kojih podataka i u koje svrhe i po kom pravnom osnovu; kome i koji podaci se prenose, u koju svrhu i po kom pravnom osnovu, kao i svim ostalim pitanjima iz člana 19. Zakona.

Pravo na uvid

- lice ima pravo da zahteva da mu se stave na uvid podaci koji se na njega odnose. Pravo na uvid obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje beležaka.

Pravo na kopiju

– lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, pri čemu je dužan da snosi samo nužne troškove izrade i predaje kopije.

Prava povodom izvršenog uvida

- lice ima i pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje ili brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, ako su ispunjeni uslovi predviđeni članom 22. Zakona.

Ukoliko korisnik želi da kontaktira kompaniju kako bi postavio pitanja ili iskazao neke nedoumice, potrebno je da obrati našoj stranici Kontakti ili da pošalje e-poštu na info@discoverglo.rs Korisnik ima pravo da povuče saglasnost ukoliko više ne želi da prima newsletter ili druge komunikacije (oglase) u prodajne (oglašavajuće) svrhe.

U tu svrhu, dovoljno je poslati pisani zahtev na gorepomenutu adresu e-pošte. Osim toga, na svakom servisu za primanje elektronske pošte, postoji link koji će onemogućiti dalje slanje biltena i drugih reklamnih poruka (obaveštenja).

Obaveštavamo korisnika da ima pravo na žalbu nadzornom organu u zemlji gde je prebivalište, radno mesto ili gde je uređaj i proizvod korišćen.

U Republici Srbiji, ovaj organ je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000. Elektronski obrasci koji se popunjavaju prilikom kontaktiranja Poverenika nalaze se na web-sajtu: https://www.poverenik.rs/sr-yu/

Naša politika o upotrebi kolačića (cookie)

Na našem sajtu su prisutni cookie koji su dizajnirani da korisnicima pruže bolju uslugu i podjednako pružaju bolju navigaciju, što predstavlja poboljšanje ovoga sajta. Ova politika razjašnjava naše metode delovanja.

Definicija kolačića (cookie)

Kolačić (cookie) je mala datoteka koji se sastoji od slova i brojeva koji se čuva na pretraživaču korisnika ili na hard disku računara, tableta ili mobilnog uređaja prilikom prve posete sajta. Kolačići (cookie) pomažu našem sajtu da prepozna korisnikov računar, prilikom sledeće posete. Kolačić može da sadrži podatke o ličnosti. Sledi precizna lista vrsta kolačića i njihovog sadržaja.

Vrsta kolačića na našem sajtu

Koristimo sledeće kolačiće:

Kolačići koji su strogo neophodni. Ovi kolačići omogućavaju korisniku da se kreće unutar sajta i da koristi osnovne funkcije sajta. Bez ovih kolačića nije moguće pružanje traženih usluga od strane korisnika. Želimo da naglasimo da ovi kolačići ne prikupljaju podatke o korisniku koje bi mogle biti korišćene u marketinške svrhe ili da bi se sačuvala aktivnost na internetu.

Kolačići sesije. Ovi kolačići omogućavaju korisniku neke korisne funkcije, kao što je čuvanje selektovanih preferenci tokom prethodne posete, uključujući zemlju ili jezik vizuelizacije. Ovo su samo privremene datoteke, koje se čuvaju samo tokom trajanja sesije pretraživanja. Web pretraživač ih obično obriše u momentu kada se sajt zatvori.

Ispod je lista kolačića koji su trenutno u upotrebi na našem web-sajtu:

Režim blokiranja kolačića

Većina pretraživača (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) dozvoljavaju brisanje kolačića sa uređaja, blokiranje njihovog prihvatanja ili primanje poruke upozorenja pre njihovog čuvanja.

U slučaju da su svi kolačići sačuvani, korisnik može da se suoči sa nepravilnim funkcionisanjem delova našeg sajta ili neće biti u mogućnosti da pristupi našem sajtu, a može i postati nemoguće obnoviti preferencije i pojedinačne postavke (izbori) koji su prethodno izabrani.